Versies

Apie op 'n Stokkie & Aandgebed

Apie op 'n Stokkie & Aandgebed

Jeanne van Zyl

Op my stoeltjie sit ek nou Met my handjies saamgevou...

Apie op 'n Stokkie & Aandgebed

Jeanne van Zyl

Op my stoeltjie sit ek nou Met my handjies saamgevou...