Skip to product information
1 van / of 4

Pharos Klein Woordeboek · Little Dictionary

Pharos Klein Woordeboek · Little Dictionary

(Scroll down for English)

Hierdie handige tweetalige woordeboek, wat klein genoeg is om oral saam te dra, is reeds dekades lank ’n wenner – ’n kitsnaslaanwerk wat talle hedendaagse woorde en uitdrukkings, afkortings en akronieme wat relevant is vir die huidige Suid-Afrika bevat. Duisende keusewoorde, amper-sinonieme, afleidings en samestellings maak die woordeboek uiters bruikbaar. As riglyn vir die regte uitspraak van woorde word die hoofklem vir die trefwoorde sowel as die afleidings en samestellings gegee.

Die name van Suid-Afrika se nege provinsies en elf amptelike tale kan vinnig agterin nageslaan word.

Maklik om te gebruik

 • Kompak
 • Vinnige vertalings
 • Afkortingslys
 • SA se provinsies en amptelike tale 

Taalleiding

 • Hoofklem
 • Verlede tyd van werkwoorde
 • Meervoude
 • Trappe van vergelyking
 • Homonieme
 • Sinonieme
 • Samestellings en afleidings
 • Vaste uitdrukkings en frases

---------------------------------------------------------------------

This handy bilingual dictionary, small enough to carry along anywhere, has been a firm favourite for decades – a quick reference work containing thousands of contemporary words and expressions, abbreviations and acronyms that are relevant for today’s South Africa.

Thousands of word options, near-synonyms, derivatives and compounds make the dictionary very useful. Pronunciation guidance is given in the form of accent marks to indicate the primary stress for each headword, derivative and compound. Guidance is also given for hyphenated words.

For easy reference, the names of SA’s nine provinces and eleven official languages are included at the back.

Easy to use

 • Small enough to carry along anywhere
 • Compact reference work
 • Hundreds of contemporary words and expressions
 • Quick translations
 • List of abbreviations
 • SA’s provinces and official languages
Grammar and language guidance
 • Word stress
 • Plural forms
 • Homonyms
 • Synonyms
 • Compounds and derivatives
 • Guidance on hyphenated words
 • Expressions and phrases
Gewone prys / Regular price $15.00 USD
Gewone prys / Regular price Prys op uitverkoping / Sale price $15.00 USD
Op uitverkoping / Sale Uit voorraad / Sold out
Belasting ingesluit / Tax included. Aflewering word bereken met betaling. / Shipping calculated at checkout.
Sien volle besonderhede / View full details

Boekwurm - vir ons mense en ons taal!